Politiska studentförbund

De politiska förbunden samlar studenter med olika partipolitiska intressen. Vissa har i sin tur kopplingar till de nationella partierna medan andra står fristående från eventuella moderpartier.

Centerstudenter
Gröna Studenter Umeå 
Kommunistiska Studenter
Moderata studenter 
Umeå Socialdemokratiska Högskoleförening
Arbetarpartiet
Universitetssektionen av LS inom SAC
Vänsterns studentförbund - VSF