Kårmedlemskap

Vare sig du redan är student, eller funderar på att plugga vid Umeå universitet och ännu ej tecknat medlemskap i någon av studentkårerna i Umeå, är du hjärtligt välkommen  att bli en del av vår verksamhet.

Som medlem i kåren är du långtifrån ensam. Studentkårerna i Umeå företräder samtliga studenter vid Umeå universitet samt SLU och har flera tusen medlemmar. Detta gör att du alltid kan hitta personer som delar dina intressen, som kanske vill genomföra ett evenemang tillsammans med dig eller som du kan gå ut på studentpuben med. Oavsett intresse så har vi garanterat en plats för just Dig.

Studentkårernas viktigaste verksamhet är utbildningsbevakning och studenternas rättigheter. Som medlem hjälper du till för att upprätthålla en stark studentröst på Campus. Du får också mycket tillbaka i form av medlemskort som ger nationella och lokala rabatter, inträde till studentpubar och möjlighet att delta i mängder av aktiviteter varje år.

Nedan kan du snabbt och enkelt lotsas vidare till den kår som du väljer att tillhöra. Alla kårer har en inriktning mot vissa grupper av studenter, så är du osäker på vilken kår just Du tillhör, tveka inte att fråga. Till sist, välkommen som medlem i Umeås studentkårer!

NTK - Umeå naturvetar- och teknologkår

Umeå naturvetar- och teknologkår företräder Dig vid Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Vi arbetar bland annat med att säkra Din utbildning, hjälpa dig i arbetsmiljöfrågor eller att möjliggöra möten med arbetslivet via t.ex. Uniaden. NTK driver dessutom kårhuset Origo samt MIT-fiket.

Teckna medlemskap i NTK här.

Umeå studentkar - studentfackligt arbete sedan 1959

Umeå studentkår företräder Dig som läser humaniora, samhällsvetenskap eller vid lärarutbildningen. Vår kärnverksamhet är utbildningsfrågor och studenternas studiesociala miljö. Vi underlättar också Dina kontakter med näringslivet via föreläsningar, arbetsmarknadsdagar och personliga träffar och är du doktorand kan du söka kårens forskarutbildningsstipendier.

Teckna medlemskap i US här.

UMS - Umeå medicinska studentkår

Umeå medicinska studentkår företräder Dig vid Medicinska fakulteten. Utbildningsfrågor är vår kärnverksamhet samt att ge dig ett levande föreningsliv oavsett vilket program du läser. Vi driver dessutom kårhuset villan beläget alldeles i närheten av Norrlands universitetssjukhus.

Teckna medlemskap i UMS här.

SHS - Skogshögskolans studentkår

Skogshögskolans studentkår företräder Dig vid SLU Umeå. SHS arbetare ständigt för att Du som medlem ska känna att vi är kåren för dig i utbildnings- eller sociala frågor. Som medlem kan du engagera dig i en av våra sektioner eller fristående föreningar. Vi driver dessutom Skogshögskolans kårhus dit du är hjärtligt välkommen.

Teckna medlemskap i SHS här.