Studieteknik

Övergången till studier på universitetsnivå kan ofta upplevas som en stark utmaning. Som universitetsstuderande har du större makt över hur du fördelar din egen tid men det kräver också att du har struktur över ditt studerande för att få ut mesta möjliga av det och även få tid till annat än enbart studier.

Här ger vi dig lite tips och idéer på hur Du kan förbättra Din studieteknik och nå de resultat du önskar.