Om studentumea.se

studentumea.se hittar du alltid kul evenemang, nya guldkorn och intressanta artiklar. Oavsett om du söker en ny hobby, en bra fest eller vill hitta en ny badplats så är studentumea.se rätt ställe för dig. Efter ett besök hos oss så har du aldrig tråkigt! Välkommen att utforska Umeå!

Studentumea.se drivs av Umeå studentkår. För mer information kontakta sidans redaktör på web@studentumea.se.

Cookies och statistik

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Det används för att spara information om var på webbplatsen du varit i syfte att se hur många besökare studentumea.se har och vilka delar som är mest välbesökta. På så sätt kan vi ständigt förbättra vår webbplats vad gäller relevans och specifik information. Denna inhämtade information är inte personrelaterad.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Personuppgiftshantering

Umeå studentkår använder inte personuppgifter utan din kännedom. Personuppgifter såsom namn och e-postadress används således enbart för de ändamål som du har lämnat dem för. Dessa personuppgifter lämnas, i detta hänseende, endast i samband med att användare skickar in material till evenemang, guldkorn eller sökmarknad. Uppgifterna behandlas endast av redaktion i syfte att kunna publicera inskickat material. Lagrade uppgifter finns endast kopplat till inskickat material och således finns ingen upprättad särskild databas för personuppgifter. Användandet av de personliga data som du lämnar när du besöker vår webbsida sker i fullständig överensstämmelse med gällande lag.

Fel på sajten

Studentumea! strävar efter att studentumea.se skall vara fri från tekniska fel, virus och spam men kan tyvärr inte garantera detta. Funktioner kan t.ex. vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll och/eller av annan anledning vara ur funktion. Studentumea! lämnar således inga garantier avseende tjänstens funktion, tillgänglighet, användbarhet eller säkerhet.

Kontakta vår redaktion på web@studentumea.se om webbplatsen innehåller tekniska fel, typografiska fel eller sakfel.

Copyright och Varumärken

För allt innehåll oavsett form på studentumea.se gäller copyright Umeå studentkår. Detta innebär att allt innehåll i form av exempelvis olika typer av texter, filmer, artiklar, reportage, ljudslingor, radio, varumärken, grafik och illustrationer är bland annat rättsligt skyddade enligt lag (1960:729) om upphovsrätt och av varumärkeslag (1960:644) om inget annat anges.

Det material som publiceras via studentumea.se är Umeå studentkårs egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken Umeå studentkår samarbetar och får inte användas av dig utöver vad som krävs för webbsidornas nyttjande enligt gällande villkor.

Du äger således inte rätt att kopiera, sprida, skicka vidare eller på annat sätt göra material tillgängligt utan Studentumea.se:s skriftliga medgivande. Undantag för detta är spridning via sociala medier som tillgängliggjorts på studentumea.se.

Umeå studentkår förbehåller sig rätten att, utan begränsning till tid, använda och publicera inskickat material till webbsidorna från dess besökare (så kallat användargenererat innehåll, beskriver här nedan) till exempel bilder, textkommentarer och liknande.

Upphovsrätt

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som webbplatsens besökare skapar eller laddar upp till webbplatsen. Dvs. allt innehåll som ej är skapat av Umeå studentkår. Exempelvis är uppladdade bilder och text i form av kommentarer till artiklar användargenererat innehåll. När du använder funktionalitet på studentumea.se där användargenererat innehåll kan skapas såsom nya evenemang, smultronställen, sökningar på sökmarknad, kommentarer, etc. medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av webbplatsen kan ställas till svars för. För användargenererat innehåll gäller inte det utgivaransvar som i övrigt gäller på studentumea.se. Du har inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet även om vi i så hög grad som möjligt försöker säkerställa den. Användargenererat innehåll får under inga omständigheter innehålla:

  • Hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller stötande karaktär.
  • Kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning, hot, personliga påhopp eller stötande uppgifter.
  • Uppmaning till brottslig handling.
  • Olaga våldsskildring, pornografi eller barnpornografi.
  • Uppgifter som utgör upphovsrättsintrång.
  • Spridning av datavirus och massutskick, s.k. spam.
  • Programkod som kan vara skadlig och påverka webbplatsens funktionalitet på något sätt.
  • Erbjudanden om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.

Är du som användare av studentumea.se det minsta tveksam kring innebörden av ovan, vänligen avstå från att bidra med innehåll. Studentumea.se har rätt att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som strider helt eller delvis mot dessa villkor. För det fall sådant missbruk ändå skulle uppkomma äger Studentumea.se rätt att vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket. Sådana åtgärder kan bl.a. innefatta att stänga av eller vidtaga begränsningar för dig som användare. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder komma att aktualiseras, vilket Studentumea.se – om så är möjligt – i sådana fall meddelar att man har för avsikt att vidtaga sådana åtgärder.

Vid uppladdning av bilder i fotogalleriet på studentumea.se, gäller följande:

Du är själv ansvarig för din uppladdning. Detta innebär att du som användare kan ställas till svars för din uppladdning. Publicera inte bilden om du inte äger den eller om du är osäker på vem som äger rättigheterna. Du har heller inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet.

Du får endast publicera texter som du har upphovsrätt och publiceringsrätt till. Du får dock länka till en sida på en annan sajt men detta ska då framkomma i texten.

Externa länkar

Länkar från Studentumea! till webbplatser utanför domänen studentumea.se är utanför vår kontroll och vi kan inte hållas ansvariga för information på dessa.

Ansvarsfriskrivning

Umeå studentkår kan inte göras ansvariga för skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du som användare använder studentumea.se. Umeå studentkår lämnar inga garantier gällande tillgänglighet eller funktion. Umeå studentkår kan inte göras ansvariga för lagligheten i innehållet på de webbsidor vi länkar till från våra webbplatser. Vi kan heller inte garantera att publicerade länkar fungerar. Umeå studentkår kan ej heller göras ansvariga för någon slags förlust som är relaterad till din användning av innehållet på studentumea.se. Denna ansvarsfriskrivning omfattar såväl direkta som indirekta förluster. Umeå studentkår fråntar sig ansvaret för medlemsregistret i händelse av; sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll eller händelse som är att betrakta som force majeure. studentumea.se vänder sig till den svenska marknaden och skall följaktligen bedömas enligt svensk lag. De eventuella användare utanför Sveriges gräns är själva ansvariga för att de regler, lagar och förordningar som finns där för var tid efterföljs.  

 

 

Om studentumea.se