Stöd & hjälp

Upplever du dig diskriminerad? Har ditt studiemedel inte kommit än? Har läraren gett dig en osjysst bedömning på tentan eller vill du kanske rentav berömma en lärare som gör det där lite extra för sina studenter? Under studietiden kan du många gånger ställas inför tillfällen då du vill få råd och stöd kring din situation eller då du vill framföra dina åsikter till andra än lärare och klasskamrater.

Här finner du information om allt från försörjningsstöd till dina rättigheter på universitetet och hur du når oss om du upplever dig felaktigt behandlad.