Dina rättigheter

Kåren ska alltid finnas där för dig. Hamnar du i konflikt med universitetet ska vi kunna stå på din sida men också kunna hänvisa dig rätt om du själv vill lösa en konflikt du står inför. Till höger finner du mer information om vilka lagar och regler som gäller för Dig under Din utbildningstid men också vilka du kontaktar när något går fel.