Utbildningsbevakare

Studentkårernas utbildningsbevakare är förtroendevalda studenter som har till uppgift att vara ett stöd för studenter som på ett eller annat sätt upplever sig hamna i kläm under sin utbildning. Utbildningsbevakarna kan antingen ge Dig verktyg att på egen hand klara av Din situation, alternativt kan de agera ombud för Ditt ärende. För nästa år finns följande ubildningsbevakare vid Umeå universitet:

Umeå Naturvetar-och Teknologkår

Teknisk-Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsbevakare (finns i MIT-huset)
Mobil: 070-606 62 79
E-post: utbildning@ntk.umu.se

Umeå medicinska studentkår

Medicinska fakulteten

Utbildningsbevakare (finns i Kårhuset Villan)

Umeå studentkår

Central utbildningsbevakare

Utbildningsbevakare US (finns i Samhällsvetarhuset)
Mobil: 070-686 90 16
E-post: utbildning@umeastudentkar.se

Lärarhögskolan

Utbildningsbevakare UmPe (finns i Naturvetarhuset)
Telefon: 090-786 68 83
Mobil: 070-269 68 83
E-post: umpe@umpe.nu

Utbildningsbevakare UmPe (finns i Naturvetarhuset)
Telefon: 090-786 68 83
Mobil: 070-267 94 38
E-post: distans@umpe.nu

Humanistisk fakultet

Utbildningsbevakare HumSek (finns i Humanisthuset)
Telefon: 090-786 97 16
Mobil: 073-778 66 68
E-post: utbevhumsek@umeastudentkar.se

Samhällsvetenskaplig fakultet

Utbildningsbevakare SamSek (finns i Samhällsvetarhuset)
Mobil: 070-265 46 58
E-post: utbsam@umeastudentkar.se

Samhällsvetenskaplig fakultet

Utbildningsbevakare BetSek/HHUS (finns i Samhällsvetarhuset)
Mobil: 070-267 26 95
E-post: utbsam2@umeastudentkar.se

Campus Skellefteå

Utbildningsbevakare SfCS (finns på Campus Skellefteå)
Mobil: 076-808 18 45
E-post: ubs@campus.skelleftea.se