Studiesocialt ansvariga

De studiesocialt ansvariga arbetar med frågor inom områdena arbetsmiljö - likabehandling - mottagning. De kan hjälpa dig med allt från CSN-frågor till frågor om akutlån eller om du känner dig diskriminerad.

Utöver detta är en stor del av arbetet rörande arbetsmiljöfrågor såsom luftkvalité, lunchrum, utformning av lokaler osv. Inom ramen för detta har t.ex. kårerna drivit frågor om att det bör vara lättare att orientera sig på Campus, arbetsmiljörapporter över de olika husen osv.

Inom området likabehandling har kårerna under föregående år drivit projektet Seriekrock som syftar till att diskutera manligt och kvinnligt genom en rad illustrationer, föreläsningar och andra events.

Dessutom genomför kårerna varje år mottagningsutbildningar för de som ska vara faddrar för nya studenter. Detta är kårerns sätt att säkra en bra mottagning som alla kan uppskatta.

Umeå naturvetar- och teknologkår

Teknisk-Naturvetenskaplig fakultet

Studiesocialt NTK (finns i MIT-huset)
Mobil: 070-606 62 77
E-post: studiesocialt@ntk.umu.se

Umeå studentkår

Studiesocialt ansvarig centralt

Studiesocialt US (finns i Samhällsvetarhuset)
Mobil: 070-686 90 12
E-post: studiesocialt@umeastudentkar.se