Bostad & Bostadsbidrag

På denna sida kan du läsa om frågor kring boende: om hur du kan förbättra chanserna att få bostad, om bostadsbidrag och om vad som gäller vid hyrning och uthyrning av lägenhet.

Längst ner finns länkar till nyttiga resurser för dig som vill veta mer om dina rättigheter som hyresgäst, folkbokföring osv.

Tips till dig som söker bostad i och omkring Umeå

Bostadssituationen är tämligen god i Umeå men det gäller fortfarande att du är tidigt ute för att få tag på en lägenhet som passar dig. Här är några tips på hur du kan gå tillväga för att öka chanserna till att få en bostad om du studerar i Umeå:

  • Registrera dig och ställ dig i kö på Bostadens hemsida som är det största bolaget som hanterar studentboenden.
  • Det finns en rad privata aktörer i Umeå, både privatpersoner och större företag, som tillhandahåller hundratalas studentboenden. Se förteckningen över hyresvärdar under fliken "Bo & Leva"
  • Sätt in och titta efter bostadsannonser i t.ex. Blocket.
  • Sätt upp lappar om att du söker bostad på institutioner, vid studentkårerna och anslagstavlor runtom på Campus.
  • Försök hitta en kombo. Det är oftast lättare att hitta en större lägenhet, än en etta.
  • Kontakta alla du känner och berätta att du söker bostad.
  • Var inte kräsen till en början. Det går alltid att "flytta upp sig" senare.

Anmäl din nya adress

För att kunna få bostadsbidrag, och att teckna en hemförsäkring måste du folkbokföra dig på din nya adress. Det gör du via Svensk Adressändring, påwww.adressandring.se eller 020-97 88 99.

Bostadsbidrag

Om du har fyllt 18 men inte 29 år, eller har barn, kan du få bostadsbidrag från Försäkringskassan. För att få bostadsbidrag måste du vara folkbokförd på bostaden du hyr eller äger. Om du studerar i Sverige och kommer från en nordiskt land, har du möjlighet att få bidrag. Du har normalt sett inte rätt till bostadsbidrag om du kommer ifrån ett utomnordiskt land.

Om du hyr en bostad i andra hand, måste du ha ett skriftligt hyresavtal för minst tre månader, och uthyrningen måste ha godkänts av hyresvärden, hyresnämnden eller bostadsrättsföreningen.

Hur stort bidrag du kan få beräknas med hänsyn till hur många som bor i hushållet, bostadskostnad och bostadsstorlek, samt utifrån din inkomst och eventuell förmögenhet. Som inkomst räknas även arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, sjukersättning, 80 procent av studiebidraget, stipendier över 3000 kronor, med mera. Om du hyr en möblerad bostad minskas den bidragsgrundande bostadskostnaden.

Bidrag söks för tolv månader i taget. Bostadsbidraget betalas inte ut retroaktivt, utan beviljas först från och med månaden du ansöker om bidrag. Det bidrag du får är skattefritt och preliminärt, vilket betyder att det slutliga bostadsbidraget räknas ut när Skattemyndigheten meddelar Försäkringskassan din exakta årsinkomst. Därför är det oerhört viktigt att du meddelar Försäkringskassan om ändrade förhållanden (till exempel en högre inkomst eller att du eller någon i hushållet flyttar). Du kan nämligen få betala tillbaka (eller få mer) bostadsbidrag i efterhand, när taxeringen är klar för året då du fått bidrag. Observera att bostadsbidraget räknas ut som om din årsinkomst är jämt fördelad över alla tolv månader; du kan alltså få betala tillbaka hela eller delar av bostadsbidraget om du börjar arbeta, även om du sade upp ditt bostadsbidrag när ditt arbete började.

Makar och sambor ansöker om bostadsbidrag gemensamt.

Om du har en studentbostad som är hyresfri över sommaren, slås hyran ut på årets tolv månader.

Bostadsbidrag för ungdomar (18-29 år)

Om din bostadskostnad är över 1800 kronor per månad har du rätt till bostadsbidrag. Som mest kan du få 1100 kronor i bostadsbidrag per månad. Bostadskostnad över 3600 kronor per månad och boyta över 60 kvadratmeter är inte bidragsgrundande. Med andra ord: Om du bor i en lägenhet på 80 kvadratmeter med en bostadskostnad på 4500 kronor så får du bidrag som om den vore på 60 kvadratmeter och kostar 3600 kronor.

Bostadsbidrag för barnfamilj

Om din bostadskostnad är över 2000 kronor per månad har du rätt till bostadsbidrag. Bidragets storlek varierar med antal barn.

För att räkna ut ditt preliminära bostadsbidrag, gå till Försäkringskassans hemsida. Där kan du också se tabeller över hur årsinkomsten, hemmaboende barn, samboförhållande etc påverkar bostadsbidraget.

Bra att veta för dig som hyr bostad

Hyran måste vara skälig jämfört med hyresläget för likvärdiga bostäder på orten. Hyran du betalar i andrahand får inte överstiga den summa som står på förstahandskontraktet. Om lägenheten är möblerad får ett mindre påslag på hyran göras. Vid rumsuthyrning och andrahandsupplåtelse kan hyresgästen i efterhand begära att hyresnämnden ska pröva om hyran varit skälig. Om hyresnämnden finner att hyran varit oskälig kan hyresgästen kräva tillbaka överhyran plus ränta retroaktivt i 2 år från hyresvärden.

Som hyresgäst har du rätt till ett skriftligt kontrakt där villkoren för uthyrningen tydliggörs. Kontraktet ska vara undertecknat av både dig och hyresvärden och det är viktigt att du som hyresgäst läser igenom kontraktet noga innan du skriver under. I kontraktet ska uppsägningstiden specificeras och särskilda bestämmelser om hur utrymmen och inventarier i bostaden får användas kan också anges i kontraktet. Det är hyresvärden som ansvarar för att bostaden är i gott skick. Om det är något som är trasigt är det hyresvärdens skyldighet att åtgärda problemet.

Bra att veta för dig som hyr ut

Hyran måste vara skälig jämfört med hyresläget för likvärdiga bostäder på orten. Vid rumsuthyrning och andrahandsupplåtelse kan hyresgästen i efterhand begära att hyresnämnden ska pröva om hyran varit skälig. Om hyresnämnden finner att hyran varit oskälig kan hyresgästen kräva tillbaka överhyran plus ränta retroaktivt i 2 år från hyresvärden.

Om lägenheten är möblerad får ett visst påslag på hyran göras.

Det är viktigt att i ett skriftligt kontrakt tydliggöra vilka villkor som gäller för uthyrningen. Det är angeläget att på förhand bestämma hur utrymmen och inventarier i bostaden får användas och anteckna dessa villkor i kontraktet. Kontrakt för möblerat rum och andrahandsuthyrning finns t.ex. att köpa i de flesta välsorterade bokhandlar.

Vid uthyrning av möblerat rum kan det vara bra att anteckna särskilda bestämmelser i kontraktet. Särskilda bestämmelser kan handla om besöksregler eller annan särskild hänsyn till de andra i bostaden.

Det är förstahandshyresgästen som ansvarar för lägenheten gentemot fastighetsägaren. Andrahandsuthyrning får bara ske med hyresvärdens tillstånd, eller med hyresnämndens godkännande vid hyresvärdens nekande och då beaktansvärda skäl finns.

Länkar

Hyresgästens rättigheter

HyresgästföreningenHyresnämnden

Folkbokföring

Skatteverket

Adressändring

Tel: 020-97 88 99

Svensk Adressändring

Bostadsbidrag

Försäkringskassan

Informationen på denna sida är översiktlig. Vid dina specifika ärenden är det lämpligt att du vänder dig direkt till den relevanta myndigheten och bekräftar uppgifterna.