Ekonomiskt bistånd

Det som tidigare hette socialbidrag kallas idag ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd brukar sägas vara välfärdssamhällets sista skyddsnät, och betalas ut till den som tillfälligt inte har något annat sätt att försörja sig på.

Här kan du läsa om vad som i stort krävs för att få försörjningsstöd efter avslutade studier och vad som gäller för studerande under sommaren i olika kommuner.

Generella bestämmelser

Ekonomiskt bistånd söks i den kommun där du kommer att befinna dig, alltså inte nödvändigtvis där du är folkbokförd. För att få stödet krävs det att du inte har några andra möjligheter att få ekonomiskt stöd (som till exempel a-kassa eller föräldrapenning). Du ska också ha varit och vara aktivt arbetssökande för att få försörjningsstöd.

Du får inte ha några tillgångar som är lätta att komma åt, eller haft en hög inkomst under föregående månader. Om du har tillgångar som är svåra att komma åt omedelbart, som till exempel en bostadsrätt, kan du få försörjningsstöd under en kortare period (i normalfallet under fyra månader), medan du säljer tillgången eller ordnar försörjningsproblemet på andra sätt. Den kommunala socialförvaltningen bedömer från fall till fall, vad som bör betraktas som en tillgång och som sökanden bör sälja (bil, båt, fritidshus etc.).

Försörjningsstödet betraktas vara tillfälligt, så du måste på egen hand aktivt försöka hitta andra försörjningsmöjligheter (som att söka jobb) under tiden du får stödet. Du måste eventuellt också vara med i arbetsförmedlingens eller kommunens program eller åtgärder för arbetslösa, och vara beredd att söka arbeten utanför det yrkesområde eller den ort där du tidigare arbetat.

Socialförvaltningen i kommunen gör en individuell bedömning av varje ansökan; en handläggare undersöker din ekonomiska situation, och vad du kan göra för att bli självförsörjande. Stödet beräknas från den dag då ansökan lämnas in. Vid beviljat bistånd kan du få pengar till bostadskostnad, elkostnader och runt ca 3500 kronor att leva på. Biståndet beräknas individuellt, utifrån »vad var och en behöver«. På socialstyrelsens hemsida kan du göra en provberäkning på hur mycket du kan få.

Om du har pengar på banken, aktier eller någon annan tillgång som är lätt att komma åt måste du i regel utnyttja den i första hand. Om du har tillgångar som är mer låsta, t.ex. hus eller bostadsrätt, kan du få ekonomiskt bistånd under en period medan du säljer tillgången eller löser ditt ekonomiska problem på annat sätt.

Om du har barn kan du även få stöd till barnomsorgsavgifter,  och om du är eller blir sjuk kan du också få stöd för läkemedel och läkarbesök. Du kan också få bistånd till andra saker utöver socialförvaltningens beräkningar av »normalförsörjning«, såsom tandvård, glasögon, begravning etc.

Det är möjligt att bli beviljad försörjningsstöd om du väntar på lön eller a-kassa, och du får i sådana fall betala tillbaka stödet när du fått lönen eller a-kassan. Du kan också bli återbetalningsskyldig om du av någon anledning får för mycket försörjningsstöd.

Såhär gör du generellt

1. Kontakta socialförvaltningen i kommunen där du kommer att vistas under perioden då du vill ha bistånd.

2. Förbered dig på att redovisa dina inkomster och tillgångar. Du måste sedan godkänna att handläggaren får kontrollera dina uppgifter via olika myndigheter. Därefter utreder handläggaren ditt fall.

3. Om du inte blir beviljad ekonomiskt bistånd så kan du överklaga till länsrätten. Uppgifter om hur du går tillväga medföljer beslutet om avslag. Din handläggare är också skyldig att hjälpa dig med det.

Försörjningsstöd för studerande

Möjligheten att få försörjningsstöd som student är generellt sett begränsad. I princip kan du inte få stöd under terminerna (om det inte finns särskilda skäl som du inte kunnat förutse), men det finns vissa möjligheter över sommaren. Om du aktivt har sökt sommarjobb utan resultat kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd om du uppfyller övriga villkor. Hur socialförvaltningen hanterar studenter som vill ha stöd över sommaren kan dock variera, både mellan kommuner och mellan fall. Om du söker bistånd för en kort period (till exempel över sommaren) får du i många kommuner reducerat bistånd. Du kan inte söka försörjningsstöd för ditt studentboende, samtidigt som du bor i någon annan kommun (till exempel hos föräldrar) under sommaren.

Du kan tidigast söka bistånd efter terminens slut, vilket innebär att det inte är säkert att du kan få hjälp med junihyran eftersom den ska betalas i maj månad då terminen ofta ännu inte är slut.

Om du tar ett längre studieuppehåll eller avslutar/avbryter dina studier och får försörjningsproblem, gäller samma som för andra arbetslösa.

Umeå kommun

På Umeå kommuns hemsida finner du både information om ekonomiskt bistånd, juridisk rådgivning och skuldsanering.

Umeå kommuns hemsida

Örnsköldsviks kommun

Om du bor i Örnsköldsvik finner du information om ekonomiskt bistånd här:

Örnsköldsviks kommuns hemsida

Skellefteå kommun

Skellefteå kommun har en mycket lättöverskådlig sida där du får omfattande information gällande ekonomiskt bistånd.

Skellefteå kommuns hemsida

Socialstyrelsen

 

Informationen på denna sida är översiktlig. Vid dina specifika ärenden är det lämpligt att du vänder dig direkt till den relevanta myndigheten och bekräftar uppgifterna.