Låna pengar

Om du har akuta ekonomiska besvär finns en möjlighet att låna en mindre summa pengar från din studentkår. Genom akutlånefonden har vi möjlighet att bistå med upp till 3000 kr. om vi bedömmer att dina problem är av sådan natur att du är berättigad till ett akutlån.

För mer information, kontakta Din studentkår. Vi kommer då göra vad vi kan för att hjälpa dig.