Juriststudenternas rådgivning

Genom ett samarbete med Juridiska Föreningen vid Umeå Universitet har du som student möjlighet att kostnadsfritt få svar på juridiska frågor. Juriststudenternas rådgivning (JR) juridisk rådgivning som ges  av studenter på juristprogrammet som på ideell basis engagerar sig i verksamheten. Rådgivningen sker med största noggrannhet och vi gör vårt bästa för att hjälpa dig. Rådgivningen ges av studenter på juristprogrammet. Det är således fråga om rådgivning för studenter av studenter på helt ideell basis.

Besök deras hemsida

Rådgivningen ges av studenter under utbildning, det är inte fråga om professionell rådgivning. Rådgivande studenter, Juridiska föreningen, Umeå studentkår och övriga samarbetespartners frånsäger sig allt ansvar för uppgifter i samband med rådgivningen. Råden är ej att anse som säker beslutsgrund. Vi har inga möjligheter att företräda någon i domstol, mot myndighet eller liknande.

Detta innebär inte att rådgivningen inte kommer att genomföras med största noggrannhet - tvärtom kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig.

Juristudenternas rådgivning logo