Studentkårer

Umeås studentkårer är medlemsorganisationer som byggs upp av Dig som medlem. Kårerna företräder studenter mot universitetet, kommunen och i vissa fall även staten och jobbar varje år med att stärka studenternas rättigheter.

Det är däremot inte bara Dina rättigheter kårerna ska bevaka. Som medlem är du med och formar organisationen. Ska vi driva pubar, caféer, gym? Ska vi arrangera mottagning av nya studenter, konserter eller föreläsningar? Du har alla möjligheter att göra det Du önskar inom kåren och du står sällan ensam.

Sedan sommaren 2010 är det frivilligt att vara med i kåren, något studentkårerna i Umeå välkomnat då det innebär att vi kan vara medlemsorganisationer som bygger på medlemmarnas engagemang snarare än tvång.

Däremot avgör vad du läåser vilken kår du kan tillhöra. Vi är dessutom fördelade på två universitet: Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Umeå universitet (UmU). Studentkårerna är:

Umeå studentkår - studentfackligt arbete sedan 1959

Umeå studentkår är kåren för dig som läser inom Samhällsvetenskap, humaniora eller vid lärarutbildningen. Du kan läsa mer om Umeå studentkår till höger eller besöka vår hemsida här.

NTK

Umeå naturvetar- och teknologkår är till för dig som läser inom naturvetenskap och teknik. Du hittar mer information om NTK här.

UMS

Umeå medicinska studentkår är till för dig som läser inom medicin och odontologi. Du hittar mer information om UMS här.

SHS

Skogshögskolans studentkår är till för dig som läser vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Du hittar mer information om SHS här.