Umeå studentkår

Umeå studentkår - studentfackligt arbete sedan 1959

Umeå studentkår är Umeås äldsta, men också största, studentkår. Totalt företräder vi ca: 14000 studenter inom humaniora, samhällsvetenskap samt lärarutbildning. US har 6500 medlemmar fördelade både på Campus och på nät/distans och vår uppgift är att företräda våra medlemmar och studenterna på bästa sätt.

Vi hoppas att du ska vilja bli en kårmurvel under din studietid. Vare sig du vill genomföra föreläsningar, jobba på pubarna eller fiken, ta emot nya studenter eller sätta samman filmkvällar, är du välkommen in i kåren. Du kan alltid välja att engagera dig centralt via något av kårpartierna eller i någon av våra kårsektioner/kårföreningar.

Välkommen till kåren!