NTK

NTK - Umeå naturvetar- och teknologkår

Umeå naturvetar- och teknologkår (NTK) är kåren för alla teknologer, naturvetare, arkitekter och designstudenter vid Umeå universitet. NTK jobbar för att studenternas utbildning och studietid ska överträffa allas förväntningar! Kåren arbetar bland annat med utbildningsbevakning, arbetsmarknadsrelaterade frågor, studiesociala frågor och aktiviteter. Här kan du läsa mer om vad kåren jobbar med och varför man ska gå med!

Läs mer om oss här.