Kempefonden

Kempefonden

Välkommen till Stiftelsen J C Kempes Minnes Stipendiefond!

Sedan början på 60-talet driver Umeå studentkår Kempefonden, en stiftelse vars syfte är att främja forskarutbildning vid Umeå universitet och för att hedra minnet av Johan Carl Kempe. Varje år avsätts över en miljon kronor i stipendiebelopp och varje termin utlyses stipendier ur stiftelsen och behöriga att söka är forskarstuderande samt studerande som kan bli aktuella för forskarutbildning, bosatta i Västernorrland, Västerbotten eller Norrbotten och som är medlemmar i någon av kårerna vid Umeå universitet. Läs mer här.

Welcome to the Kempe foundation!

Since the beginning of the sixties, Umeå student union runs the Kempe foundation, a foundation which purpose is to promote doctoral studies at Umeå universitet and to honor the memory of the late Johan Carl Kempe. Each year, more than one million is awarded in scholarships and each semester it is possible to apply for scholarships. Eligible to apply are students at a doctoral level and students that has the possibility to become doctoral students, who are residents in Västernorrland, Västerbotten or Norrbotten and also members of one of the student unions at Umeå university. Find out more here.