Odontologiska föreningen

OF

Välkommen till Odontologiska föreningen!

Om oss... som förening. Det är mycket man måste hålla reda på som ny eller "ny" student. Som att Odontologiska Föreningen är under kåren och att vi även har våra subenheter. Det mest förvirrande är dock att veta vem som gör vad!

Odontologiska Föreningen, även kallad OF, är en ideell förening och består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, sportmästare, klubbmästare, stugfodge, informationsansvarig, och ledamöten.

OF har till uppgift att vara en länk mellan studenter och universitet, alstra och vidmakthålla en god kamratanda samt ta tillvara på studenternas studiesociala intressen. Föreningen består av tandläkar-, tandtekniker- och tandhygieniststudenter, registrerade vid Medicinska Fakulteten, MF, och som är medlemmar i Umeå Medicinska Studentkår, UMS.

Läs mer om vår fantastiskt fabulösa förening på vår hemsida!